Ordbog

Orienteringssporten har sit eget sprog. Her er en hjælp til at forstå nogle af de underlige ord og begreber, som du vil møde. Vi er også til at tale med, så spørg os, når vi taler sort.

Åben bane: Ved mange konkurrenceløb er det muligt at tilmelde sig på selve dagen til træningsløb på såkaldte åbne baner.

Put & run: Betyder, at du selv inden for en tidsgrænse bestemmer, hvornår du starter på et bestemt o-løb. Ved konkurrenceløb får du som regel tildelt et bestemt starttidspunkt, men ved træningsløb bruges ofte put & run.

Post: Orienteringsløb defineres som "at finde vej i ukendt terræn med kort og kompas". Det som man gerne vil finde vej til er den næste post. På kortet er den markeret med en cirkel på 5-6 millimeters diameter. I terrænet er den markeret med en orange og hvid skærm.

Kontrolkort og klippetang: Til træningsløb bruger vi ofte klippetænger og kontrolkort til at bevise, at vi har været ved alle poster. Betegnelsen "at klippe en post" stammer fra bevægelsen, som man laver, når klippetangen klemmes sammen om kontrolkortet for, at de spidse nåle fra tangen kan afsætte deres mønster i kontrolkortet.

Fejlklip: Det fænomen at "klippe" en forkert post eller helt at undlade at "klippe" en post som man skulle have haft. I dag registrer vi ofte elektronisk, at vi har været ved en post. Tidligere og stadig ved mange træningsløb bruger vi kliptænger ved posterne; heraf begrebet.

SPORTident brik (SI brik): Brik som vi bruger til elektronisk registrering af at have været ved de rette poster.

Et bom eller at bomme: At løbe forkert til en post.

Grovorientering: Orientering, hvor du kun holder øje med få velvalgte og tydelige terrængenstande. Grovorientering bruges i starten af ruten til næste post.

Opfang: En terrænlinie, som du ikke kan undgå at ramme fx en vej på tværs, et åbent område, en grøft på tværs eller et hegn osv.

Sidste sikre udgangspunkt: Den sidste terrængenstand inden en post, som du kan finde på kortet og med sikkerhed kan genfinde i naturen.

Finorientering: Orientering, hvor du koncentrerer dig om, at finde detaljer i terrænet, som kan lede dig det sidste stykke vej til posten.

DOF: Dansk Orienterings-Forbund

IOF: International Orientering Federation. Det internationale orienteringsforbund.