Instruktion Startliste klasse Startliste bane Startliste klub

Resultater baner med mellemtider Resultater baner Resultater klasser

 

Hvalsø Orienteringsklub Indbyder til

MTB-O Cup mellemdistance i Hvalsø Skovene

Lørdag 19. maj 2012

 

Stævneplads/center:               Ved parkeringsplads i Ny Tolstrup – Avnstrup Registreringscenter.
Skærm på vej 255 Osted – Hvalsø i Særløse rundkørslen samt ved adgangsvejen til Registreringscentret
Alternativt kan der køres ind fra primærvej 14 Ringsted - Roskilde gennem Ny Tolstrup og til markeret adgangsvej mod Registreringscentret.
Parkering , start og mål med tæt indbyrdes afstand.

 

Løbsområdet:                         Hvalsø Skovene omkring Avnstrup

Kort:                                       Farveprint af
Hvalsø Skovene  2012 1:15 000
Ækvidistance 2,5 m.
Tegnet 2009 revideret 2012
Der vil være kortskifte på bane 1 og Åben bane 1

Klassifikation:                        MTB-O Cup, mellemdistance.

Terrænbeskrivelse:                  Gammel højskov, hovedsagelig bøg og markante granbeplantninger. Udbredt vej og stinet.
Kuperingen veksler fra næsten fladt til rimeligt kuperet.
En del store vildtlommer skal respekteres.
En del åbne områder er markeret som forbudt område. Der må ikke køres på gule områder.

 

Parkering:                               På parkeringsplads vest for Registreringscentret.

                                               Stævneplads på parkeringsplads.

                                               Stævneplads til start 600 m.
Mål til stævneplads 100 m.

 

Start:                                       Første start klokken 11.00

 

Præmier:                                 Der gives ikke præmier.

 

VIGTIGT                             VIS HENSYN - skovene bliver brugt af mange gæster med mange formål.

 

 

Banelængder vil blive tilpasset vindertiderne.

 

Vindertider                             Vindertid min.
D-16                                       40
D-20                                       45
D21                                        45
D40-                                       45
D50-                                       45
D60-                                       40
H-16                                       40
H-20                                       50
H21                                        60
H40-                                       45
H50-                                       45
H60-                                       45
H70-                                       40
Motion lang                            60
Motion mellem                       50
Motion kort                            45Klasser                                    Bane 1 – H21 – 17.5 km.
Bane 2 – H20,H40 – 11.3 km.

Bane 3 – D21,H50,H60 – 9.4 km.

Bane 4 – D20,D40 D50,H16 – 7.0 km.

Bane 5 – D16,D60,H70 – 4.6 Km.

Åben 1 – 17.5 km.

Åben 2 – 11.3 km.

Åben 3 – 7.0 km.

                                              

Åbne baner:                            Sælges på stævnepladsen fra 11.30 – 12.00

 

 

Børneparkering:                      Forefindes ikke.

 

Kiosk:                                     På stævnepladsen.

 

Toilet:                                     Skovens toiletter ved parkeringsplads. Der tilbydes ikke bad.

Tidsregistrering:                     Sportident.

 

Priser:                                     80 kr. for voksne, 50 kr. for børn ved tilmelding via www.o-service.dk

                                               Tillæg ved tilmelding pr. e-mail eller på dagen: 20 kr.

                                               Leje af SportIdent brik: 10 kr.

 

Tilmelding:                             Via O-service. Sidste frist for klubbers godkendelse er fredag 14 maj. kl. 22.
For tilmeldinger af ryttere der ikke er medlem af orienteringsklubber:
til tagechristensen@hotmail.com

                                               senest fredag 11. maj klokken 22.

                                               Tilmelding på dagen kun i motionsklasser.

 

Indbetaling:                            Reg. Nr. 1551 konto 6 74 38 70

                                               Kassereren Hvalsø Orienteringsklub.
Jernbanevej 35
4330 Hvalsø

 

Stævneleder:                          Flemming Hjorth Jensen, Hvalsø OK. F_hjorth@c.dk
 Banelægger:                          Henrik Fredslund, Hvalsø OK.
Banekontrollant:                     Hans Jessen, Hvalsø OK.
Overdommer:                         Vakant