Find vej i Storskoven

I Storskoven har vi 31 faste poster, som står permanent i skoven, og hvor nye som gamle i klubben til enhver tid kan øve sig på orientering. Posterne er en del af det landsdækkende Find vej i ... projekt - se http://www.findveji.dk/. I terrænet er posterne markeret med store røde firkantede pæle med et Find vej i ... metalskilt forsynet med postnummeret.

Her er orienteringskortet med de faste poster markeret. Idéen er, at du selv skal lave en bane ved at kombinere et antal poster i selvvalgt rækkefølge. Hvis du er ny og gerne vil prøve at løbe orienteringsløb, vil vi opfordre dig til at kontakte én fra klubben, så vi kan hjælpe dig i gang på de faste poster.

Her er forslag til 5 forskellige baner:

Let bane på 2,1 kilometer

Let bane på 3,2 kilometer

Let bane på 4,4 kilometer

Mellemsvær bane på 3,3 kilometer

Svær bane på 5,4 kilometer

Alle poster uden baneforslag